V skladu s 37. členom Pravil PD Ptuj in sklepom UO PD Ptuj z dne 30.1.2018 sklicujem

REDNI  ZBOR ČLANOV PD PTUJ

Vljudno Vas vabimo, da se ga udeležite, v petek 9. marca 2018 s pričetkom ob 17. uri, v veliki dvorani Restavracije GASTRO, Rajšpova ul. 16 Ptuj z naslednjim predlaganim dnevnim redom:

1.    Otvoritev in pozdrav
2.    Izvolitev organov rednega zbora članov, delovnega predsedstva, zapisnikarja, dveh overovateljev in verifikacijske komisije
3.    Poročila predsednika PD Ptuj, načelnikov odsekov,  odborov, planinskih skupin, računovodje ter Nadzornega odbora
4.    Razprava  o poročilih
5.    Poročilo verifikacijske komisije
6.    Sprejem poročil in sklepov
7.    Podelitev priznanj PZS zaslužnim članom društva
8.    Sprejem  programa pohodov in prireditev v letu 2018
9.    Sprejem finančnega načrta in sklepa o višini članarine za leto 2018
10.    Pozdravne besede gostov
11.    Predlogi in mnenja


Po uradnem delu občnega zbora Vas vabimo na družabno srečanje in ogled fotografij z izletov.


Planinski pozdrav!


                                                                                          Predsednik PD Ptuj:
Jože Dajnko