V soboto, dne 21. aprila 2018 organizira odbor za orientacijo PD Ptuj, za MDO Podravje in MDO Pomurje, tekmovanje v planinski orientaciji, ki bo v Selah-Barislovci.
Zbor vseh ekip je ob 8.30 uri pri Osnovni šoli Videm podružnična šola Sela pri Ptuju.

E= 564118 m , N = 136715 m,  


 

Parkirišče je ob gasilskem domu in ob šoli.

Tekmovanje je organizirano za vse starostne kategorije po Pravilniku za planinska orientacijska tekmovanja (dopolnjen in sprejet 26.9.2012; https://www.pzs.si/javno/dokumenti/mk%20pzs/MK_PZS-Pravilnik_POT_2012-pravi2.pdf). Ekipo je sestavlja od tri do pet tekmovalcev in niso ločeni po spolu. Izjemoma in z dovoljenjem organizacijskega odbora lahko tekmuje ekipa le z dvema članoma, za kar prejme ekipa 10 kazenskih točk. Število ekip v posamezni kategoriji ni omejeno, tekmujejo pa lahko tudi ekipe drugih društev in organizacij ter osnovnih šol in srednjih šol.

Kategorije:
A učenci do 6. razreda OŠ                         D mlajši člani (nad  27 let.)
B učenci 7., 8. in 9. razreda OŠ                     E starejši člani (nad 40. letom starosti)
C  srednješolci (od 1. letnika srednje šole do vključno 18. leta)   Č mladina (od 19. leta do vključno 26. leta)
F družine (najmanj eden od staršev in otroci),                               G odprta kategorija (srednje zahtevna)

Ekipe morajo biti primerno opremljene za gibanje po brezpotju  gozdov, s seboj morajo imeti potrjeno planinsko (članarina za leto 2018) in zdravstveno kartico, več pisal, svinčnik, šestilo, trikotnik, kotomer (za kat. C , Č in D),  papir in kompas.

Udeleženci tekmovanja bodo reševali naloge iz snovi Planinske šole, teoretična vprašanja iz orientacije, prve pomoči, vezanje planinskih vozlov, praktične naloge iz orientacije. Za kategorije C, Č in D risanje kontrolnih točk.
Tekmovalo se bo s pomočjo barvne fotokopije topografske karte (TK 25) v merilu 1:25 000, ki je bila dopolnjena leta 1996.

Prijave pošljite na naslov:

Jože Dajnko, Selska cesta 22, 2250 Ptuj, E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ali
Planinsko društvo Ptuj, Dravska ulica 18, 2250 Ptuj, E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

najkasneje do torka 17. aprila 2018.

Tekmovanje bo potekalo v vsakem vremenu, zaključek je predviden ob 1400 uri. Za prehrano je preskrbljeno v šolskih prostorih, vsak tekmovalec dobi topel napitek.

Štartnina za eno ekipo 14 EUR in jo lahko poravnate pred začetkom tekmovanja, ali pa plačate na transakcijski račun Planinskega društva Ptuj, štev. 04202-0000493764 pri NKBM ,                                 davčna številka 10459936.

Vsi udeleženci tekmujejo na lastno odgovornost!

Informacije lahko dobite pri vodji tekmovanja Dajnko Jožetu, sl. 02 748 26 27,  040 754 499.

Vodja tekmovanja: Jože Dajnko