Sestava Upravnega odbora, Nadzornega odbora in častnega razsodišča

V mandatnem obdobju 2016 do 2020 je sestava:

 

Upravnega odbora

Jože Dajnko                    predsednik

Janez Vertič                    podpredsednik

Daniel Hengelman          tajnik

Alenka Zorko                  blagajnik

Sebastijan Borko            načelnik Mladinskega odseka

Miran Ritonja                  načelnik Vodniškega odseka

Uroš Vidovič                   načelnik Odseka za planinske poti

Hermina Golc                 načelnica Oseka za informiranje in propagando

Jakob Kokol                   načelnik Odseka za seniorje

Janez Vertič                   načelnik Odseka za orientacijo

Matjaž Petek                  načelnik Odseka za varstvo gorske narave

                                    gospodar

 

Nadzorni odbor

Anton Purg                    predsednik

Franc Korpar                 namestnik predsednika

Mira Žuraj                    članica

Tadeja Radek                namestnica članice

Peter Ljubec                 član

Marija Baškarad            namestnica članice

 

Častno razsodišče

Simona Petrovič            predsednica

Iztok Bokavšek             namestnik predsednice

Rosanda Rojko             članica

Drago Koren                namestnik članice

Franci Prelog                član

Zoran Pondelak            namestnik člana

Obrazci

Zahteva za namenitev dela dohodnine za donacije
Zahteva_za_namenitev_dela_dohodnine_za_donacije.pdf
Pomočnik vodnika
Obrazec_Pomocnik_vodnika_VPZS_A10.doc
Obrazec za registracijo mentorja PS
Obrazec_za_registracijo_mentorja_PS.doc
Prijavnica za tečaj
Prijavnica__tecaji.doc
Pregled opravljenih tur
Pregled_opravljenih_tur_-_obrazec.doc
Zdravniško potrdilo
Zdravnisko_potrdilo_in_izjava_o_zdravstveni_primernosti.doc
Prijavnica za izpopolnjevanje vodnika oz. mentorja PZS
Prijavnica__izpopolnjevanja.doc
Poročilo o opravljeni turi pripravnika za vodnika PZS
Porocilo_o_opravljeni_turi_pripravnika_za_VPZS.doc
Obrazec za registracijo vodnika PZS
Obrazec_za_registracijo_VPZS.doc