Februar

10. Črno jezero                                                     Jasna Potisk

April

14. Limbarska gora                                               Tadeja Radek

Maj

12. Potočka zijalka                                                Jasna Potisk                                          

Junij

23. Begunjščica skozi Bornov tunel                        Tadeja Radek                                                   

Julij

7. Kofce                                                                Jasna Potisk                                                             

Avgust

18. Snežna jama - Raduha                                    Tadeja Radek

September

29. Vinarium - Lendava                                         Doroteja Bokavšek

Oktober

20. Slivnica - Cerkniško kezero                              Tadeja Radek

December

1. Atilova pot                                                        Jasna Potisk